VMS

VMS – Video Management System: שם כללי למערכות תוכנה לניהול, איחזור והקלטה של וידאו ממצלמות במעגל סגור. פעולותיה העיקריות:

ממשק למקורות וידאו ממצלמות מיצרנים שונים (ע”י פיתוח ממשק ייעודי) ובעלי יכולות שונות (מצלמה מתנייעת, תרמית וכו’).
הקלטה ושמירה של אירועים ממערכות וידאו ב STORAGE מספקת ממשק אל מול המצלמות לצפייה בווידאו חי והקלטה.
מערכות וידאו מתקדמות יותר מאפשרות חיפוש חכם של אירועים, גיבוי חם של שרתי הניהול ושרתי ההקלטה, ממשק ווב ושלל פיצ’רים נוספים.

בחזרה למילון המונחים
נגישות