VoIP – Voice Over IP

VoIP ‏(Voice over Internet Protocol) היא טכנולוגיה להעברת אותות קול על גבי רשתות IP. הטכנולוגייה משמשת בסיס למגוון יישומים פופולאריים, ביניהם שיחות טלפון על גבי רשת האינטרנט, תוכנות להעברת מסרים, שיחות ממחשבים אל קווי טלפון “רגילים”,Unified Communication ועוד. יתרונם המרכזי של מרבית יישומים אלו היא, בין השאר, בצמצום ניכר בעלויות התפעול ובניידות שהם מציגים (כל עוד יש רשת אינטרנט בסביבה).
יישומים מבוססי VoIP מעניקים לארגונים יכולת תקשורת משופרת בין העובדים, כמו גם שדרוג ברמת השירות הניתן ללקוחות. מערכות מתקדמות אלו המשלבות בין כלל התקני התקשורת של המשתמש – טלפון IP שולחני, מצלמת וידאו אישית, טלפון נייד, המחשב האישי ומערכות ה-Data הארגוניות, יוצרות סביבה חדשה של תקשורת אישית מכל מקום, מכל התקן ובכל זמן.
להבדיל ממרכזיות TDM מסורתיות, במערך טלפוניה מבוסס VoIP, רשתות האינטרנט והטלפוניה מתפקדות על גבי קו יחיד ומשודרג.
בינת יישום מערכות הייתה החלוצה בארץ בהקמת תשתיות משולבות יעילות וחסכניות לצורך השימוש בטכנולוגיה זו ויחד עם טכנולוגיית PoE (Power Over Ethernet), המאפשרת העברת מתחי-חשמל ונתונים על גבי כבל-רשת מובטחת תקשורת אמינה, מהירה וחסכנית במשאבים בין עובדים בחברה.
המעבר מרשת טלפון סגורה לתקשורת על גבי האינטרנט מציב עמו אתגרים חדשים עבור כל ארגון: לא רק איכות המדיה (קול ווידאו) אלא גם רמת אבטחת התקשורת. בעוד שרשת הטלפון הרגילה היא בעיקרון רשת סגורה יחסית, האינטרנט היא רשת פתוחה החשופה למגוון איומי אבטחה של טכנולוגיות מבוססות IP.

בחזרה למילון המונחים
נגישות