Wavelength

אורך הגל שנמדד מכל נקודה על גל אחד לנקודה המתאימה בגל הבא, (שיא אמפליטודה לשיא אמפליטודה). אורך הגל של האור נמדד בדרך כלל בננומטרים(nm).

סיבים אופטיים הינם סיבי זכוכית המאפשרים העברת אור לצורך תקשורת מצדם האחד לצדם השני. בתקשורת אופטית האותות בסיב האופטי הם בתחום האינפרה אדום ובשלושה תחומים עיקריים של אורכי גל: סביב 850 ננומטר, סביב 1310 ננומטר, או סביב 1550 ננומטר.

קיימים שני סוגים עיקריים של סיבים אופטיים:
לתמסורת אופן יחיד (Single Mode) – משמשים להעברת מידע למרחקים ארוכים. הסיבים הינם בעלי ליבה בקוטר 9 מיקרון והם עטופים בשכבת מגן בעובי 125 מיקרון. האותות האופטיים משודרים באורכי גל של 1310 ננומטר או 1550 ננומטר.
בשיטת Wavelength Division Multiplex) WDM), טכנולוגיה של ריבוב אורכי גל שונים בסיב אופטי יחיד, משדרים באותו סיב מספר תדרים אופטיים שונים סביב התחום של 1550 ננומטר. הטכנולוגיה משמשת בעיקר להפחתת מספר הסיבים הנדרשים במערכות תקשורת למרחקים גדולים, של עשרות ומאות קילומטרים.
לתמסורת רב אופן (Multi Mode) – סיבים המשמשים ברשתות תקשורת מקומיות, חיבור בניינים בקמפוסים והעברת מידע ב- Data Center. סיבים אלו הם בעלי ליבה בקוטר של 50 מיקרון והם משתמשים באורכי גל של 850/1310 ננומטר.
ניתן לקטלג סיבי Multimode לארבעה קטגוריות:

OM-1 – סיב M.M בעל קוטר ליבה של 62.5 ננומטר
OM-2 – סיב M.M בעל קוטר ליבה של 50 ננומטר
OM-3 – קוטר ליבה של 50 ננומטר ורוחב פס אפקטיבי (EMB) של 2000MHz
OM-4 – קוטר ליבה של 50 ננומטר ורוחב פס אפקטיבי (EMB) של 4700MHz
טכנולוגיות OM 3/4 מאפשרים לנו עבודה למרחקים גדולים (100-550 מטר) על גבי סיבי M.M החל בקצבים של 10Gbit לשנייה ועד ל- 100Gbit לשנייה, מהירויות ה- Ethernet בהם אנו עובדים בסביבת ה- Data Center. סיבים אופטיים אלה עובדים באורכי גל של 850 ננומטר.

בחזרה למילון המונחים
נגישות